بیمه بدنه

1 اطلاعات خودرو
2 اطلاعات مالک خودرو

بیمه اتومبیل

با توجه به نقش ضروری اتومبیل در زندگی روزمره انسان و ملموس بودن خطرهای ناشی از وقوع حوادث رانندگی ، بیمه اتومبیل در دنیا از استقبال خاصی برخوردار است  و جزو پرفروش ترین بیمه ها محسوب می گردد . بیمه اتومبیل جبران کننده خسارتها و صدمات و زیان هایی ناشی از حوادث رانندگی است که در اثر استفاده از وسایل نقلیه به اشخاص ثالث ، سرنشینان یا مالک اتومبیل وارد می شود.

بیمه بدنه اتومبیل: در بیمه بدنه ، وسیله نقلیه در مقابل خطرات سرقت کلی ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان خطرهای اضافی نظیر سیل ، زلزله ، آتشفشان و خسارتهای ناشی از پاشیده شدن رنگ ، اسید و مواد شیمیایی، سرقت قطعات و لوازم ، شکست شیشه به تنهایی و غرامت عدم استفاده از خودرو در ایام تعمیرات و … را نیز به خطرهای اصلی اضافه نمود .

مزایا

انتقال تخفیف های عدم خسارت ثالث از کلیه شرکت های بیمه

ارائه تخفیف های ثالث به دارندگان بیمه عمر و تأمین آتیه

این بیمه نامه پرداخت غرامت صدمات بدنی ناشی از حادثه اعم از فوت، نقص عضو، از کار افتادگی را تا مبلغ تعیین شده به راننده اتومبیل که به موجب قانون (ثالث)تلقی نمی شود، جبران می نماید و تا حد دیه کامل قابل خریداری می باشد.

در بیمه بدنه، وسیله نقلیه در مقابل خطرهای سرقت کلی، آتش سوزی، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار می گیرد و می توان خطرهای دیگر نظیر سیل، زلزله، آتشفشان، سرقت قطعات و لوازم، شکست شیشه و … را نیز به ان خطرها اضافه نمود.

مزایا

انتقال تخفیف های عدم خسارت بدنه از کلیه شرکت های بیمه

ارائه تخفیف تا 30% به سپرده گذاران بانک پاسارگاد

ارائه تخفیف نقدی 10% درصدی

ارائه تخفیف 30% به ماشین های صفر کیلومتر

ارائه تخفیف نظام مهندسی، نظام پزشکی، هیات علمی

فهرست